Jaka jest minimalna jakość wideo?

Minimalna jakość wideo to 720p, jednak zalecamy 1080p lub wyższą.

Ile kamer mogę podłączyć do systemu?

Nie ma limitu liczby kamer, może to być 5, 50 lub 200.

Co system może wykryć i z jakiej odległości?

Systemy wizyjne mogą wykryć tylko to, co może zobaczyć ludzkie oko. Jeśli jest coś, czego nie można zidentyfikować patrząc na obraz wideo z kamery, najprawdopodobniej nie jest możliwe wykrycie tego przez maszynę.

Jakie kamery można podłączyć do systemu?

Nasz system współpracuje z kamerami IP +90% na rynku, które obsługują strumieniowanie RTSP i kodowanie h.264.

Jak Surveily przechowuj zebrane dane?

Zebrane dane są przechowywane na urządzeniu – w większości przypadków fizycznie zlokalizowanym geograficznie w miejscu analizy – przetwarzającym dane z kamer CCTV na terenie obiektów. Domyślnie przechowujemy dane przez 180 dni, ale można je zwiększyć lub zmniejszyć w zależności od potrzeb.

Czy muszę uzyskać dodatkową zgodę od pracowników?

Nie, nie musisz. Surveily nie przechowuje żadnych danych osobowych ani nie przetwarza żadnych danych biometrycznych.

Jaka jest dokładność systemu?

We wszystkich naszych wdrożeniach dążymy do uzyskania wskaźnika dokładności na poziomie +95%.

W jaki sposób system będzie powiadamiał mnie o incydentach?

W przypadku wykrycia niebezpiecznego działania wysyłamy e-mail/powiadomienie/sms w czasie rzeczywistym do zainteresowanego personelu. Udostępniamy również sekwencję obrazów tej sytuacji, do której użytkownik może uzyskać dostęp poprzez przeglądarkę internetową.

Jakie rodzaje incydentów, zdarzeń lub warunków system potrafi wykryć?

Ankiety zapewniają wiele funkcji i scenariuszy, które zmniejszają liczbę urazów i poprawiają bezpieczeństwo pracowników. Nasz produkt można skonfigurować tak, aby powiadamiał zespoły EHS o niebezpiecznych działaniach w czasie rzeczywistym. Możemy zidentyfikować brak poprawności środków ochrony indywidualnej (ŚOI), niebezpieczne zachowanie pracowników, poruszające się0 obiekty, kolizje, przekroczenie prędkości pojazdu, anomalie, pozostawione przedmioty i wiele innych. Nasz zestaw funkcji stale się powiększa.

Z jakimi branżami współpracuje Surveily?

Ankieta współpracuje głównie z firmami, w których ryzyko wypadków jest wysokie. Obecnie współpracujemy z branżami: chemiczną, naftową, gazową, górnictwem, produkcją żywności, magazynami, logistyką, handlem detalicznym, energią elektryczną i motoryzacją. Nieustannie rozwijamy naszą obecność na nowych rynkach i obsługujemy kolejne nowe branże.

Czy można dodać funkcję, której nie ma na liście?

Tak. Jesteśmy wyłącznym właścicielem technologii i możemy również dostosować nasze rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Jakie są możliwości wdrożania?

Oferujemy opcje on-premise, hybrydowe, processing offline oraz chmurowe.

Prywatność, bezpieczeństwo i RODO

Surveily nie przetwarza danych biometrycznych ani żadnych innych informacji, które można powiązać bezpośrednio z pracownikami. Działamy zgodnie z unijnymi przepisami RODO. Naszymi podstawowymi wartościami są bezpieczeństwo, ochrona danych i ochrona prywatności.

Jak działa Surveily?

Surveily to oprogramowanie integrujące się z istniejącymi kamerami CCTV. Analizuje strumień wideo za pomocą sztucznej inteligencji i powiadamia wszystkie zainteresowane osoby o niebezpiecznych sytuacjach w monitorowanych obiektach.